PB_Logo_HORIZONTAL_BASIC_01

SYMPOSIUM: Možnosti a limity participativního bydlení

Projektové sympozium Možnosti a limity participativního bydlení se zaměří na moderovanou diskuzi mezi zástupci partnerských měst, řešiteli projektu a přizvanými hosty o legislativních, finančních či společenských limitech a možnostech jeho realizace v České republice v sociálně a environmentálně udržitelné podobě. Na sympoziu vystoupí zahraniční hosté a také zástupci českých pilotních iniciativ.

Michael La Fond, PhD (id22, Berlín) Urbanista, projektový manažer a konzultant. Zakladatel institutu id22 — Institute for creative sustainability, iniciátor oceňovaného baugruppe projektu Spreefeld Berlin či platformy CoHousing Berlin. Autor několika knih jako např. CoHousing Inclusive nebo CoHousing Cultures. Spolupracuje s městy a organizacemi po celém světě, mj. jako konzultant participativního bydlení v rámci projektu Nova Cvernovka v Bratislavě. Katharina Bayer (einszueins architektur, Vídeň) Architektka, zakladatelka a jednatelka společnosti einszueins architektur, průkopnického ateliéru participativního bydlení v Rakousku, který má ve svém portfoliu řadu ceněných návrhů, jako např. Wohnprojekt Wien. Členka poradního orgánu Vídeňské bytové iniciativy (Wiener Wohnbauinitiative) a hostující profesorka na Institutu městské designu a krajinné architektury, TU Wien. Spolkové bydlení v Praze (Explica Consulting s.r.o.) Společnost Explica Consulting s.r.o. vznikla v roce 2020 a navazuje na předchozí činnost jejich zakladatelů Michala Beníka a Vojtěcha Peštuky v oblasti poradenství a inovací pro developerskou činnost. Největším současným projektem společnosti je “Spolkové bydlení”, systém výstavby dostupného bydlení na pozemcích měst, který momentálně připravuje pro hlavní město Prahu. Sdílené domy, z.s. Sdílené domy jsou síť domů poskytující svým obyvatelům finančně dostupné komunitní bydlení ve společném vlastnictví. Vlaštovka je pilotní projekt Sdílených domů, na kterém se ukáže, zda je tento systém realizovatelný a životaschopný i v místních právních a společenských podmínkách. Sdílené domy jsou součástí regionální sítě MOBA Housing SCE (European Cooperative Society).
Projektové sympozium Možnosti a limity participativního bydlení se zaměří na moderovanou diskuzi mezi zástupci partnerských měst.
Jan Blažek
Název pozice

Úroveň participace

Historie projektu

Michael La Fond, PhD (id22, Berlín) Urbanista, projektový manažer a konzultant. Zakladatel institutu id22 — Institute for creative sustainability, iniciátor oceňovaného baugruppe projektu Spreefeld Berlin či platformy CoHousing Berlin. Autor několika knih jako např. CoHousing Inclusive nebo Sdílené domy jsou síť domů poskytující svým obyvatelům finančně dostupné komunitní bydlení ve společném vlastnictví. Vlaštovka je pilotní projekt Sdílených domů, na kterém se ukáže, zda je tento systém realizovatelný a životaschopný i v místních právních a společenských podmínkách. Sdílené domy jsou součástí regionální sítě MOBA Housing SCE (European Cooperative Society).
Michael La Fond, PhD (id22, Berlín) Urbanista, projektový manažer a konzultant. Zakladatel institutu id22 — Institute for creative sustainability, iniciátor oceňovaného baugruppe projektu Spreefeld Berlin či platformy CoHousing Berlin. Autor několika knih jako např. CoHousing Inclusive nebo CoHousing Cultures. Spolupracuje s městy a organizacemi po celém světě, mj. jako konzultant participativního bydlení v rámci projektu Nova Cvernovka v Bratislavě. Katharina Bayer (einszueins architektur, Vídeň) Architektka, zakladatelka a jednatelka společnosti einszueins architektur, průkopnického ateliéru participativního bydlení v Rakousku, který má ve svém portfoliu řadu ceněných návrhů, jako např. Wohnprojekt Wien. Členka poradního orgánu Vídeňské bytové iniciativy (Wiener Wohnbauinitiative) a hostující profesorka na Institutu městské designu a krajinné architektury, TU Wien. Spolkové bydlení v Praze (Explica Consulting s.r.o.) Společnost Explica Consulting s.r.o. vznikla v roce 2020 a navazuje na předchozí činnost jejich zakladatelů Michala Beníka a Vojtěcha Peštuky v oblasti poradenství a inovací pro developerskou činnost. Největším současným projektem společnosti je “Spolkové bydlení”, systém výstavby dostupného bydlení na pozemcích měst, který momentálně připravuje pro hlavní město Prahu. Sdílené domy, z.s. Sdílené domy jsou síť domů poskytující svým obyvatelům finančně dostupné komunitní bydlení ve společném vlastnictví. Vlaštovka je pilotní projekt Sdílených domů, na kterém se ukáže, zda je tento systém realizovatelný a životaschopný i v místních právních a společenských podmínkách. Sdílené domy jsou součástí regionální sítě MOBA Housing SCE (European Cooperative Society).

Ukázka timeline

COHOUSING

Michael La Fond, PhD (id22, Berlín) Urbanista, projektový manažer a konzultant. Zakladatel institutu id22 — Institute for creative sustainability, iniciátor oceňovaného baugruppe projektu Spreefeld Berlin či platformy CoHousing Berlin. Autor několika knih jako např. CoHousing Inclusive nebo CoHousing Cultures. Spolupracuje s městy a organizacemi po celém světě, mj. jako konzultant participativního bydlení v rámci projektu Nova Cvernovka v Bratislavě. Katharina Bayer (einszueins architektur, Vídeň) Architektka, zakladatelka a jednatelka společnosti einszueins architektur, průkopnického ateliéru participativního bydlení v Rakousku, který má ve svém portfoliu řadu ceněných návrhů, jako např. Wohnprojekt Wien. Členka poradního orgánu Vídeňské bytové iniciativy (Wiener Wohnbauinitiative) a hostující profesorka na Institutu městské designu a krajinné architektury, TU Wien. Spolkové bydlení v Praze (Explica Consulting s.r.o.) Společnost Explica Consulting s.r.o. vznikla v roce 2020 a navazuje na předchozí činnost jejich zakladatelů Michala Beníka a Vojtěcha Peštuky v oblasti poradenství a inovací pro developerskou činnost. Největším současným projektem společnosti je “Spolkové bydlení”, systém výstavby dostupného bydlení na pozemcích měst, který momentálně připravuje pro hlavní město Prahu. Sdílené domy, z.s. Sdílené domy jsou síť domů poskytující svým obyvatelům finančně dostupné komunitní bydlení ve společném vlastnictví. Vlaštovka je pilotní projekt Sdílených domů, na kterém se ukáže, zda je tento systém realizovatelný a životaschopný i v místních právních a společenských podmínkách. Sdílené domy jsou součástí regionální sítě MOBA Housing SCE (European Cooperative Society).